Åbningstider Kundeservice
  • mandag kl. 09.00-16.00

  • tirsdag kl. 09.00-16.00

  • onsdag kl. 09.00-16.00

  • torsdag kl. 09.00-16.00

  • fredag kl. 09.00-14.00

Kontakt mig
DFA ForsikringsAgentur ApS
Strandbygade 16
6700 Esbjerg

73 40 41 49
police@dfaforsikring.dk

Erstatningsbil

Du har krav på at få betalt en udlejningsbil, når følgende to punkter begge er opfyldt:

1) der skal være en helt eller delvis skyldig modpart og

2) bilen skal bruges erhvervsmæssigt

- eller - du kan ikke undvære bilen, fx fordi du ikke har mulighed for at bruge offentlige transportmidler på arbejde uden meget store tidsmæssige gener.

Har du selv en forsikring med ret til at leje en bil efter uheld, skal du altid kontakte dit eget forsikringsselskab.

Hvem skal betale?

Det er den ansvarlige modparts forsikringsselskab, der skal betale for udlejningsbilen. Men du må selv lægge be­løbet ud. Hvis du er i tvivl, kan du kontakte modpartens forsikringsselskab, inden bilen lejes.

Hvor lang tid?

Modpartens forsikringsselskab skal betale billejen for den tid, det vil tage at reparere skaden ifølge taksatorrappor­ten.

Du får dog kun betalt lejen i "netto" reparationstiden. Det betyder, at du f.eks. ikke kan få betaling for den fulde pe­riode, hvis værkstedet skal vente på reservedele eller af andre grunde må lade arbejdet ligge stille. Du kan spørge taksator, hvor mange dage der er afsat til reparationen.

Er bilen totalskadet, kan du normalt kun få betalt billejen i maks. to uger fra skadedato.

Du kan normalt ikke få betalt billejen i weekender og på helligdage.

Hvor meget kan du få betalt?

Modpartens forsikringsselskab skal betale dokumente­rede udgifter til leje af en tilsvarende bil som den beska­digede - med fradrag for sparet slitage m.m. på egen bil.

Fradraget var 1 kr. pr. kørt kilometer i 2009. Beløbet regu­leres med prisstigningerne.

Hvis der er selvrisiko på den lejede bils forsikring, kan du købe en forsikring mod denne risiko. Udgiften bliver dog ikke betalt, hvis du i forvejen har selvrisiko på sin egen bil.

Du kan også købe en afsavns- og ulykkesforsikring for udlejningsbilen. Men udgiften hertil kan du ikke forvente at få betalt.

Hvis du selv er delvis skyld i uheldet, bliver betalingen reduceret med lige så meget, som din skyld udgør. Har du fx. 1/3 af skylden, reduceres den endelige erstatning for billejen med 1/3.