Åbningstider Kundeservice
  • mandag kl. 09.00-16.00

  • tirsdag kl. 09.00-16.00

  • onsdag kl. 09.00-16.00

  • torsdag kl. 09.00-16.00

  • fredag kl. 09.00-14.00

Kontakt mig
DFA ForsikringsAgentur ApS
Strandbygade 16
6700 Esbjerg

73 40 41 49
police@dfaforsikring.dk

Retshjælp

De fleste personer har i forbindelse med deres private forsikringer en retshjælpsforsikring, der kan dække omkostningerne ved visse retssager om private forhold.

Retshjælpsforsikringen finder du bl.a. på

1. privat bilforsikring med kaskodækning

2. indboforsikringen

3. husforsikring, der omfatter forsikring mod bygningsbeskadigelse

4. fritidshusforsikring, der omfatter forsikring mod bygningsbeskadigelse

For at du kan bruge retshjælpsforsikringen, skal du i de fleste tilfælde først henvende dig til en advokat, der vil vejlede dig om, hvad du skal gøre. Vil advokaten tage sagen, og mener han, din retshjælpsforsikring eventuelt vil betale, skal han kontakte dit forsikringsselskab og aftale nærmere.

Du skal være opmærksom på, at du ikke får betaling for udgifterne til en retssag, før forsikringsselskabet har accepteret, at din retshjælpsforsikring dækker.

Nogle sager er undtaget
Retshjælpsforsikringen dækker ikke alle sager. Fx dækker den ikke skattesager, visse skilsmisse-og arvespørgsmål, inkassosager eller straffesager mod dig. Forsikringen dækker heller ikke sager i forbindelse med dit erhverv eller tvister med offentlige myndigheder.

Maksimum og selvrisiko
Retshjælpsforsikringen har en maksimumdækning og selvrisiko, der kan variere fra forsikringselskab til forsikringsselskab.

Nye regler for småsager
Fra 1. januar 2008 skal alle sager, der vedrører økonomiske krav på højst 50.000 kr. anlægges som småsager ved domstolene. Du kan finde nærmere oplysninger og blanketter til indlevering af stævning og svarskrift på www.domstol.dk. Her er fremgangsmåden også beskrevet nærmere. Udgangspunktet for behandlingen af sagerne er, at du selv kan forberede hele sagen og først kan have brug for at benytte dig af advokatbistand under hovedforhandlingen. Du har mulighed for at få dækket udgiften til advokatbistand under sagens hovedforhandling.

Hvis du vil have retshjælp og sikkerhed for, at sagen er omfattet af retshjælpsdækning kan du med en særlig blanket sende en forespørgsel til dit forsikringsselskab. Retshjælpsbetingelserne er ens for alle forsikringsselskaber.