Åbningstider Kundeservice
  • mandag kl. 09.00-16.00

  • tirsdag kl. 09.00-16.00

  • onsdag kl. 09.00-16.00

  • torsdag kl. 09.00-16.00

  • fredag kl. 09.00-14.00

Kontakt mig
DFA ForsikringsAgentur ApS
Strandbygade 16
6700 Esbjerg

73 40 41 49
police@dfaforsikring.dk

Klager

Hvis du ikke er enig i en afgørelse, som DFA har truffet i en given sag, anbefales det, at du retter skriftlig henvendelse til vores direktion, som er ansvarlig for behandling af eventuelle klager fra kunder. Klagen sendes elektronisk til police@dfaforsikring.dk, att.: Direktion - klage.

Giver din henvendelse til vores direktion ikke et tilfredsstillende resultat, kan du vælge, at klage til:

Ankenævnet for Forsikring

Anker Heegaards Gade 2

1572 København V

Telefon 3315 8900 på hverdage mellem kl. 10.00 og 13.00.

Klagen skal sendes til Ankenævnet på et særligt klageskema, og der skal betales et mindre gebyr. Gebyret tilbagebetales, hvis du får helt eller delvist medhold i klagen, hvis klagen afvises eller hvis du selv tilbagekalder klagen.

Klageskemaet kan rekvireres hos:

1. DFA ForsikringsAgentur

2. Ankenævnet for Forsikring

www.ankeforsikring.dk

3. Forsikringsoplysningen, Philip Heymans Allé 1, 2900 Hellerup,  telefon 4191 9191 

Du kan finde yderligere information om din klagemulighed på www.ankeforsikring.dk.