Åbningstider Kundeservice
  • mandag kl. 09.00-16.00

  • tirsdag kl. 09.00-16.00

  • onsdag kl. 09.00-16.00

  • torsdag kl. 09.00-16.00

  • fredag kl. 09.00-14.00

Kontakt mig
DFA ForsikringsAgentur ApS
Strandbygade 16
6700 Esbjerg

73 40 41 49
police@dfaforsikring.dk

Fortrydelsesret

Forsikringsaftaleloven giver dig ret til at fortryde dit køb af private forbrugerforsikringer.Du kan læse mere om fortrydelsesretten i forsikringsaftalelovens § 34i og § 34e.

Fortrydelsesfristen

Fortrydelsesfristen er altid 14 dage, men reglerne for hvornår fristen starter afhængeraf, hvordan aftalen blev indgået.

a) Du mødte en af vores repræsentanter, da du købte forsikringen.

Så starter fristen på det seneste af følgende 2 tidspunkter:

1. Den dag, hvor du modtager bekræftelse af aftalen

- typisk når du bliver præsenteret for policen og forsikringsvilkårene.

2. Den dag, hvor du får skriftlig besked om fortrydelsesfristen.

b) Du købte forsikringen ved fjernsalg - dvs. indgik aftalen, hvor du alene havde kontakt med os pr. telefon, brev eller e-mail.

Så har du efter forsikringsaftaleloven § 34e krav på at få yderligere en række oplysninger, og det betyder, at fristen ved fjernsalg starter på det seneste af følgende tidspunkter:

1. Den dag, hvor du modtager bekræftelse af aftalen

- typisk når du bliver præsenteret for policen og forsikringsvilkårene.

2. Den dag, hvor du skriftligt får de oplysninger, vi har pligt til at give dig - herunder besked om fortrydelsesfristen.

Hvis du eksempelvis køber en forsikring, der skal gælde fra den 1. april, og du først modtager de krævede oplysninger (typisk police, forsikringsvilkår og oplysning om fortrydelsesfrist) den 4. april, kan du fortryde købet til og med den 18. april.

Hvis fristen udløber på en helligdag, lørdag, søndag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, er fristen først den følgende hverdag.

Inden fortrydelsesfristen udløber, skal du give os besked om, at du har fortrudt dit køb. Du kan give os besked ved at sende et brev eller en mail til:

DFA ForsikringsAgentur ApS

Darumvej 51

6700 Esbjerg 

police@dfaforsikring.dk

Hvis du vil sikre dig bevis for, at du har overholdt tidsfristen, er det en god ide at sende et anbefalet brev og gemme kvitteringen.

Hvis du fortryder

Hvis du fortryder dit køb af forsikring, bliver købet annulleret, og du skal ikke betale nogen forsikringspræmie til os. Det betyder så også, at skader sket i perioden fra du har købt forsikringen, til du fortryder, ikke er dækket af forsikringen.

Hvis du har købt forsikringen ved fjernsalg, bliver købet annulleret fra det tidspunkt, du giver os besked om, at du ønsker aftalen ophævet. Du skal her være opmærksom på, at DFA ForsikringsAgentur ApS kan fastholde kravet på præmien - dog med undtagelse af de første 14 dage, som er den almindelige fortrydelsesfrist.

Præmie, afgifter og gebyrer for denne periode beregner vi som en forholdsmæssig andel af den årlige pris, som vores oprindelige aftale lød på.