Åbningstider Kundeservice
  • mandag kl. 09.00-16.00

  • tirsdag kl. 09.00-16.00

  • onsdag kl. 09.00-16.00

  • torsdag kl. 09.00-16.00

  • fredag kl. 09.00-14.00

Kontakt mig
DFA ForsikringsAgentur ApS
Strandbygade 16
6700 Esbjerg

73 40 41 49
police@dfaforsikring.dk

Gebyrer og afgifter

Oplysning vedrørende gebyrer, afgifter, bidrag og provisioner

I forbindelse med tegning af forsikring er der en række lovpligtige afgifter og gebyrer, som DFA  opkræver for Staten. Herudover opkræver DFA visse gebyrer som kompensation for udgifter til administration. Endvidere skal det oplyses, at selskabets assurandører modtager provision for salget.

Lovpligtige afgifter, gebyrer og bidrag til Staten

Af lovpligtige afgifter, gebyrer og bidrag bliver der opkrævet følgende i forbindelse med tegning af forsikringer:

• Skadesforsikringsafgift opkræves, når du køber en ny forsikring, når du ændrer din forsikring eller når du betaler  for at forny din forsikring. Afgiften på 1,1 procent er en del af forsikringens endelige pris. Det fremgår af præmieopkrævningen, hvor meget afgiften udgør for din forsikring.

Der er enkelte forsikringer, som allerede er pålagt statsafgift - fx ansvarsdækningen på motorforsikringer - og disse forsikringer er fritaget for afgiften.

• Stormflods- og stormfaldsafgift opkræves for hver police, som indeholder branddækning. Afgiften til stormflod går til en pulje, som i tilfælde af stormflod giver erstatning. Afgiften til stormfald indgår i en pulje, som i tilfælde af stormfald giver mulighed for tilskud til genopbygning af privat fredsskov. Det er Stormrådet, som afgør om der kan udbetales erstatning.

• Stormflods- og stormfaldsafgiften udgør 60 kr. pr. forsikring med brandforsikring pr. år.

• Miljøbidrag opkræves på motorkøretøjsforsikringer. Bidraget opkræves til skrotning af biler. Miljøbidraget udgør pr. 1. juli 2017 84 kr. pr motorkøretøjsforsikring pr. år.

• Statsafgift opkræves på bil-, knallert- og motorcykelforsikring. Statsafgiften fastsættes af staten og varierer fra forsikringstype til forsikringstype. Statsafgiften opkræves hver gang ved fornyelse af forsikringen. Disse statsafgifter er inkluderet i priserne.

Bidrag til Garantifonden

Fra 2019 opkræves 40 kr. om året til Garantifonden på bil-, MC-,indbo-, og husforsikringer.

Der opkræves følgende gebyrer af DFA

 • Når vi er nødt til at sende en påmindelse ved for sen betaling, vil der blive opkrævet 100 kr. pr. påmindelse vi sender.

• Det er gratis at opsige forsikringen til hovedforfald. Ved opsigelse af din forsikring uden for normalt hovedforfald opkræves der et gebyr herfor. Gebyret afhænger af, hvor længe din forsikring har været ikraft. For forsikringer, der har været ikraft i mere end 1 år, beregnes et gebyr på 50 kr. pr. forsikring ved forkortet opsigelse.

• For forsikringer, der har været i kraft i mindre end 1 år, beregnes et gebyr på kr. 400 pr. forsikring. Såfremt du har anmeldt en skade på en af dine forsikringer og ønsker at opsige den, kan det gøres uden gebyr i 14 dage efter skaden er opgjort.