Åbningstider Kundeservice
  • mandag kl. 09.00-16.00

  • tirsdag kl. 09.00-16.00

  • onsdag kl. 09.00-16.00

  • torsdag kl. 09.00-18.00

  • fredag kl. 09.00-13.00

Kontakt mig
DFA ForsikringsAgentur ApS
Darumvej 51
6700 Esbjerg

73 40 41 49
police@dfaforsikring.dk

Knallertforsikring

Der skal tegnes lovpligtig motoransvarsforsikring for både indregistrerede og uindregistrerede knallerter.

 

 

Ifølge færdselsloven skal den ansvarlige for et motorkøretøj erstatte de skader, som køretøjet volder ved færdselsuheld, ved eksplosion eller ved brand. Det betyder, at ejeren af en knallert altid er erstatningspligtig for disse uheld. Disse erstatningskrav vil blive betalt via den lovpligtige ansvarsforsikring. 

Motoransvarsforsikring
Ansvarsforsikringen for en knallert er lovpligtig og dækker det erstatningsansvar, som ejer eller bruger kan få. 

Ansvarsforsikringen dækker for et enkelt uheld personskader eller tab af forsørger op til 91 mio. kr. og tingskader op til 18 mio. kr. Dækningssummerne bliver reguleret hvert år pr. 1. januar.

Ingen dækning af føreren
Ansvarsforsikringen dækker ikke skade på knallertførereren. Forsikringen dækker heller ikke skade på forsikringstagerens eller brugerens ting og heller ikke skade på udstyr til knallerter - f.eks. en taske.